Πώς παρουσιάζουμε τα σκαλισμένα φρούτα και λαχανικά?

26.01.2012 11:24

 

Τα σκαλισμένα φρούτα & λαχανικά όταν θέλουμε να τα παρουσιάσουμε θα πρέπει να λαμβάνουμε τους εξής παράγοντες:

1) Την σωστή τοποθέτηση του εκθέματος ώς προς την καλύτερη δυνατή ανάδειξη του.

2) Την οπτική γωνία των πελατών που έχουν σε σχέση με το έκθεμα.

3) Την διάβρεξη του εκθέματος με αραιό διάλυμα ζελατίνης ή κρύο νερό ώστε να ενυδατώνεται και να προφυλάσεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα, με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνουμε μία φρέσκια παρουσίαση του εκθέματος και παράλληλα το προστατεύουμε.